Dec 17, 2008

Imam Baca Surah Kepala Terhangguk-hangguk

ssalamu'akum Warah MatuLlah

Bagaimana keadaan makmum, jika imam membaca Surah dengan tergeleng2, terangguk2 kepalanya ? Apakah hukum bagi sengaja dan tidak sengaja ?

JazakaLlah


Jawab:

Imam anNawawi (alMajmu', 4/26) berpendapat pergerakan dalam solat yg membatalkan solat itu dikembalikan pada uruf (adat), jika makmum berpendapat pergerakan itu keterlaluan dan ketara, maka batallah solat dan hendaklah diberitahu Imam. Jika uruf atau adat mendapati tidak ketara. Maka solat itu sah. dapatkan pandangan makmum yg lain. Dalam hal ini tiada nas atau neraca yg standard. WaLlahu a'alam

0 comments:

Post a Comment