Dec 17, 2008

Definasi Muafiq Dan Masbuq

Assalamualaikum wrt. wbt.

Ustaz,
terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih dan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana adanya halaman soal jawab agama seperti ini. Saya harap usaha-usaha seperti ini dapat diteruskan lagi agar setiap daripada umat Islam dapat mempelajari sedikit sebanyak ilmu bagi memantapkan amal ibadat kita.

Saya ada beberapa persoalan tentang sembahyang berjemaah. Iaitu berkenaan dengan muafiq dan masbuq.
1. Apakah definisi muafiq dan masbuq daripada segi bahasa dan syarak.

2. Seseorang itu menyertai jemaah ketika imam selesai membaca surah al-fatihah dan belum sempat beliau menghabiskan fatihahnya imam dah mula rukuk, adakah benar pendapat mengatakan jika makmum sempat membaca separuh daripada surah al-fatihah tersebut maka makmum hendaklah menghabiskannya dan jika belum sampai separuh daripada surah al-fatihah tersebut maka makmum hendaklah terus rukuk bersama imam bagi mendapatkan rakaat tersebut.

3. Seseorang menyertai jemaah ketika imam sedang duduk tahiyyat awal, apabila imam bangkit untuk rakaat ketiga, dia pun bangkit dan mula membaca surah al-fatihah untuk rakaat pertamanya. Disebabkan imam terlalu cepat membaca surah al-fatihah, dia tidak sempat menghabiskan fatihahnya, imam dah rukuk, adakah dia sepatutnya rukuk sekali dengan imam atau habiskan bacaan fatihahnya bagi mendapatkan rakaat pertama tersebut.JAWAB
Oleh: Tuan Hasan Tuan Lah


Definasi:
Masbuq ialah bila makmum yang ditinggalkan oleh Imam yakni tidak sempat ruku' bersama Imam
walaupun pada sekadar tangannya sempat menyentuh lutut hingga Imam iktidal. Maka ia gagal mendapat satu raka'at bersama imam.

Muwafiq ialah makmum yang sempat ruku' bersama Imam. Maka ia telah mendapat satu raka'at bersama imam. Menurut fuqaha' Syafi'iy, ia hendaklah sempat ruku' mengikuti Imam secara thuma'ninah, yakni tidak terlalu gopoh-gapah.
(Rujukan: Prof Dr Abd Karim Zaidan, alMufassal, bab Solat)

soalan: 2. Seseorang itu menyertai jemaah ketika imam selesai membaca surah al-fatihah dan belum sempat beliau menghabiskan fatihahnya imam dah mula rukuk, adakah benar pendapat mengatakan jika makmum sempat membaca separuh daripada surah al-fatihah tersebut maka makmum hendaklah menghabiskannya dan jika belum sampai separuh daripada surah al-fatihah tersebut maka makmum hendaklah terus rukuk bersama imam bagi mendapatkan rakaat tersebut.
--------------------------------------------------------------

Jawab:
Ini adalah masalah khilafiah dan huraian dalam masalah ini memang banyak versinya. Dalam hal membacaal fatihah dalam solat jama'ah , secara keseluruhannya fuqaha' berpecah kepada tiga golongan:

a) Ma'mum membaca bersama imam ketika imam membaca secara sirr (diam) ; namun ma'mum tidak
membaca bersama imam ketika imam membaca dengan jahar (kuat). Ini pendapat Malik dan Ahmad Ibn
Hanbal.

b) Ma'mum sama sekali tidak membaca semasa solat sirr atau jahr. Ini pendapat Hanafi.

c) Ma'mum membaca al Fatihah dan surah alQur'an ketika imam membaca dengan sirr, tetapi hanya
membaca alFatihah saja ketika imam membaca dengan jahr. Iniah pegangan Syafi'iyah.

Dalam kes di atas, anda tidak sempat membaca alFatihah hingga habis dan imam telahpun ruku'. Adakah anda masbuq (tidak mendapat raka'at) atau muwafiq (mendapat satu raka'at)?

Pendapat yang popular ialah: tidak dipandang memperoleh raka'at apabila tidak sempat membaca fatihah sebelum Imam ruku' ketika Imam berada di raka'ata yg sirr (senyap) bacaannya." Inilah pendapat IbnHazm (al Muhalla, Jld 3, ms 243), juga pendapat Imam Bukhari dalam Juz al Qira-ah dan Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. mereka mempertikaikan lafaz hadis," siapa yang mendapat ruku', sungguhlah telah mendapat raka'at." Menurut Imam-imam tersebut, lafaz asal berbunyi," sesiapa yang mendapat raka'at, maka sungguh telah mendapat solat." Mendapat raka'at ini bermakna sempat membaca Fatihah.Imam Ibn Mundzir (madzhab Syafi'iy) tidak menyukai perbuatan setengah imam yang sengaja melambatkan ruku' untuk memberi peluang makmum yang lewat untuk mendapatkan raka'at.

Ini bermakna solat ialah kerihatan bagi jiwa, tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa. Tertib dan tuma'ninah perlulah dijaga. Jika tidak sempat membaca fatihah, ruku'lah bersama imam maka tambahlah satu raka'at lagi. Inilah juga pegangan fuqaha' Syafi'iy.
(Rujukan: Prof TM Hasbi AsSiddiqui, asSolah, Pustaka Bulan Bintang, Jakarta)

soalan: 3. Seseorang menyertai jemaah ketika imam sedang duduk tahiyyat awal, apabila imam bangkit untuk rakaat ketiga, dia pun bangkit dan mula membaca surah al-fatihah untuk rakaat pertamanya. Disebabkan imam terlalu cepat membaca surah al-fatihah, dia tidak sempat menghabiskan fatihahnya, imam dah rukuk, adakah dia sepatutnya rukuk sekali dengan imam atau habiskan bacaan fatihahnya bagi mendapatkan rakaat pertama tersebut.

-------------------------------------------------
Jawab:
Solat jama'ah adalah disiplin seperti dalam ketenteraan. Imam dan kelajuannya sepatutnya sudah
diketahui oleh para makmum dan para makmum hendaklah serasi dengan kelajuan imam. Dalam kes di
atas, menurut fuqaha' Syafi'iy di bolehkan lewat sedikit tapi jangan sampai ketinggalan dari imam melebihi dua rukun fi'li (perbuatan) tanpa uzur. Kemudian ia haruslah adjust dengan kelajuan imam. Kerana berdasarkan mafhum hadis,"Imam itu dijadikan agar diikuti, kerana itu janganlah sekali-kali kamu menyalahinya....(HR Syaikhan dari Abu Hurairah)

Rujukan: Syaikh Rahbawi, solat 'ala madzhaabil arba'ah.

1 comments:

Zamri said...

Takrif muafik dan masbuk di atas adalah mengelirukan dan tidak tepat. Sila ambil tindakan sewajarnya. Janganlah kita menyebarkan info yang tidak benar dalam masyarakat.

Post a Comment